محمد خراسانی مدیریت مجموعه

شیشه اتومبیل خراسانی با هدف ارائه خدمات نوین در سال ۱۳۷۸ با مدیریت محمد خراسانی راه اندازی گردید .

عمده خدمات تخصصی مجموعه عبارتند از:

ترمیم و خش گیری و رفع ماتی چراغ اتومبیل های خارجی

ترمیم و تعویض انواع چراغ اتومبیل

نصب برچسب بروی انواع چراغهای جلو و عقب اتومبیل

ترمیم و تعویض انواع شیشه اتومبیل های خارجی

برای تغییر این متن روی دکمه‌ی ویرایش کلیک کنید.

ارائه انواع شیشه اتومبیلها داخلی و خارجی

تریمم و  رفع خط و ترک بروی شیشه

ترمیم و رفع سنگ خوردگی

ترمیم شیشه های ضد گلوله

ترمیم و تعویض آئینه انواع اتومبیل های خارجی

ارائه انواع لوازم یدکی آئینه اتومبیل و نصب آن
ترمیم آئینه اتومبیل