ترمیم سنگ خوردگی شیشه اتومبیل

سنگ خوردگی و ترک خوردگی شیشه اتومبیل از همان ابتدای ظهور این کالامعضل و مشکلی برای دارندگان اتومبیل بوده است.

تکنولوژی ترمیم یا جوشکاری شیشه اتومبیل در دهه ۸۰ میلادی ظهور کرد و با تاخیری چند ساله این صنعت وارد ایران شد و این افتخار نصیب ما شد که یکی از اولین های این فن در ایران باشیم.

پس از انجام مراحل ترمیم ، ترک شیشه در حدود ۵۰ الی ۹۰ درصد محو می شود و البته مهمتر از آن جلوی پیشرفت و کسترش ترک را کاملا (۹۹%) میگیرد.

ترمیم سنگ خوردگی شیشه اتومبیل

ترمیم سنگ خوردگی شیشه تالیسمان

ترمیم سنگ خوردگی شیشه جلوی بنز

ترمیم سنگ خوردگی شیشه سوناتا

ترمیم سنگخوردگی تویوتا rafor

گالری تصاویر تعویض ، تعمیر و ترمیم شیشه