شماره های تماس :

۰۵۱۳۷۶۵۶۲۶۷

۰۹۱۵۵۰۳۸۲۶۹

آدرس : مشهد چهارراه خیام سجاد.دستغیب۲۸٫ بین فرهاد ۲۷و۲۹